Van de Riet Bestratingen B.V.

Op grond van de Europese Verordening genaamd Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG) is Van de Riet Bestratingen B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens

Van de Riet Bestratingen B.V.

Zuiderzeestraatweg 266a

8096 CJ OLDEBROEK

038-3338340

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

htpps://www.vanderietbestratingenbv.nl

 

 

Privacyverklaring

Van de Riet Bestratingen B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft Van de Riet Bestratingen B.V. aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

Van de Riet Bestratingen B.V. houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren.

Van de Riet Bestratingen B.V. verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

 

Persoonsgegevens

Van de Riet Bestratingen B.V. behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Van de Riet Bestratingen B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Van de Riet Bestratingen B.V. beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met het aangaan van een overeenkomst met Van de Riet Bestratingen B.V. stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Ten behoeve van een vlotte verwerking verwerkt Van de Riet Bestratingen B.V. de volgende persoonsgegevens:

-          NAW gegevens contactpersoon

-          e-mailadres

Van de Riet Bestratingen B.V. behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen.


 

Verwerkingsdoeleinden

De persoonsgegevens die verstrekt worden aan Van de Riet Bestratingen B.V. worden verwerkt met het doel:

-          de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden

-          een eventuele klacht tijdig af te handelen

-          statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website

 

Bewaartermijn

Van de Riet Bestratingen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en gaat na afloop van de bewaartermijnen over tot het verwijderen van de persoonsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden.

 

 

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens die door Van de Riet Bestratingen B.V. worden verwerkt. Daarnaast kunnen zij verzoeken om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

 

Aansprakelijkheid

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Van de Riet Bestratingen B.V. zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging te voldoen. De website van Van de Riet Bestratingen B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Van de Riet Bestratingen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Van de Riet Bestratingen B.V. acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkene(n) indien Van de Riet Bestratingen B.V. niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van Van de Riet Bestratingen B.V. zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Contact

Van de Riet bestratingen
Zuiderzeestraatweg 266a
8096 CJ Oldebroek.

Tel: 06-53121513
Email:  info@vanderietbestratingenbv.nl  

Algemene info

Hier vindt u ons

Privacyverklaring

Calculatie/werkvoorbereiding                   
gerrit@vanderietbestratingenbv.nl 

Facturatie en administratie              
administratie@vanderietbestratingenbv.nl